Son Yüzyılın Hastalığı Migren Nedir? Migrenin Belirtileri Nelerdir?
Sağlık

Son Yüzyılın Hastalığı Migren Nedir? Migrenin Belirtileri Nelerdir?

02 Şubat 2021 18:24
 • Whatsapp'ta Paylaş

  Son yüzyılın vebası diyeceğimiz migren, insanları günlük hayatta oldukça rahatsız eden bir hastalık türüdür. Migrene günümüzde yakalanmamak neredeyse imkansız hale gelmiştir. Peki bu migren nasıl bir hastalıktır. Migren hangi yaşlarda ortaya çıkar? Migrenin belirtileri nelerdir? bu sorunların hepsinin cevabını sizler için hazırladık.

  Migren Nedir ve Migren Hangi Yaşlarda Ortaya Çıkar?

  Migren her yaşta başlayabilmesine karşın, genellikle çocukluk veya ergenlik
  çağında başlar, yaş ilerledikçe sıklığı azalır. 40 yaşın üstünde yeni migren olgularının
  başlaması sık değildir. Çeşitli toplum çalışmalarında, migren başlangıcının çocukluk
  ve ergenlik döneminde arttığı ve daha sonra zamanla azaldığı gösterilmiştir.
  Nöbetler, erkeklerde kızlara göre daha erken yaşlarda başlama eğilimindedir.
  Puberteden sonra migren kadınlarda daha yaygındır. Erkek çocuklarda kız
  çocuklarına göre biraz daha fazladır. Hastaların %90'ında aile öyküsü vardır. Migren
  bir kez gelişirse hastanın ömrünün büyük bir kısmında değişik sıklıklarla nüksetmeye
  eğilimlidir. Daha sonraki yıllarda ataklar daha az sıklıkta ve şiddette ortaya çıkma
  eğilimindedir. Migren atakları aura olarak bilinen fokal geçici belirtilerle birlikte
  olan veya olmayan tiplere ayrılmışsa da birçok hastada her iki tip atakta olabilir.

  Migren başağrısı atağı, klinik görünüme göre, dört fazdan oluşmaktadır.
  Başağrısından saatler veya günler önce ortaya çıkan prodrom fazı; başağrısının
  hemen öncesinde ortaya çıkan aura fazı; başağrısı fazı ve başağrısı sonrası olan
  postdrom fazı.
  Prodrom fazı: başağrısının başlamasından saatler veya günler öncesi ortaya
  çıkan duygudurum ve davranış değişiklikleridir; depresyon, öfori, hiperaktivite, aşırı
  yeme isteği, uyku hali, fotofobi, irritasyon ve dikkat dağınıklığı bu belirtiler arasında
  sayılabilir. Migren hastalarının %20 ile %60 'ında gözlenir. Prodrom belirtileri, beyin
  sapında dopaminerjik ve serotonerjik çekirdekler (Locus seruleus), hipotalamus ve
  limbik korteks gibi beynin farklı yerlerinden kaynaklanan uyarılar sonucu oluşur.
  Aura fazı: migren atağının genellikle 20-40 dakika öncesinde görülen, 5 ile 60
  dakika süren, görsel, duyusal, motor veya konuşma bozukluğu şeklinde ortaya çıkan
  geçici nörolojik bozukluklardır. Migren hastalarının yaklaşık %15-20'sinde gözlenmektedir. Başağrısı, auranın bitiminden sonraki 60 dakika içinde ortaya çıkar (veya hiç ortaya çıkmayabilir).
  Başağrısı fazı: Baş ağrısı saatler içinde veya ertesi gün ortaya çıkar. Baş ağrısı
  kişiyi uykudan uyandırabilir veya daha sık olarak hasta normalde uykudan uyanacağı
  zamana yakın uyandığında baş ağrısı başlamıştır. Bu aşamada ağrı tek taraflı olabilir
  ve genellikle supraorbitaldir, fakat holosefalik olabilir. Başlangıçta tek taraflı olan
  baş ağrısı yaygın ağrıya ilerleyebilir veya atak sırasında karşı tarafa yer değiştirebilir.
  Frontalden başlayan baş ağrısı arkaya doğru yayılabilir veya tersi olabilir. Migrenli
  hastalarda primer olarak yanak, kulak, burun veya boynu etkileyen ataklar olabilir.

  Migren ağrısının kalitesi sıklıkla pulsatil olarak tanımlanır, ağrı egzersizle,
  valsalva manevrası sonrası veya başın aşağıda olduğu durumlarda kalp hızı ile
  zonklamaya eğilimlidir. Akut ataklar sırasında migrenliler genellikle mümkün
  olduğunca hareketsiz kalmak ister ve karanlık, sessiz bir odayı tercih ederler.
  Fotofobi ve fonofobi sıktır ve ozmofobi (kokulara karşı duyarlılık) da olabilir.
  Migrende bulantı ve kusma ağrı başlar başlamaz görülebilir, fakat daha yaygın olarak
  ataktan bir saat veya daha uzun zaman sonra ortaya çıkabilir. Bulanık görme tüm
  migren tiplerinde yaygın bir yakınmadır. Atak genellikle birkaç saat veya bir gün
  içinde sonlanır. Daha yaygın olarak atak birgün içinde veya bir gecelik uykudan
  sonra yatışır.
  Postdrom Evre: Şiddetli ağrıdan sonraki gün hasta kendini yorgun ve uyuşuk
  hisseder. Başı hala ağırdır ve ani hareketle, eğilmekle veya bir Valsalva manevrası
  ile geçici ağrı oluşabilir. Ağrı sonrası evre saatler veya gün boyu sürebilir.

  Kronik Migren Nedir?

  Kronik migren hastalarının sıklıkla 2. ya da 3. dekatta başlayan epizodik migren öyküsü mevcuttur. Çoğu hastada epizodik migrenden kronik migrene dönüşüm aşamalı olmaktadır,%30 unda ise ani bir dönüşüm olmaktadır. Kronik migrenli hastalarda, bazı günlerde başağrısına eşlik eden semptomlar (bulantı, fonofobi) , tıpkı migrende olduğu gibi karakteristik olmasına rağmen, diğer günlerde gerilim tipi başağrısından ayırt edilemeyebilir.

  Prospektif klinik çalışmalar ve popülasyon çalışmaları ile kronik migren gelişimi risk faktörleri, obesite, haftada 1 den fazla olmak üzere sık başağrısı öyküsü, kafein tüketimi, ayda 10 günden fazla olmak üzere analjezik, opioid, ergot ve triptanlar gibi akut başağrısı tedavisinde kullanılan ilaçların sık kullanımı olarak tanımlanmıştır.

  Literatüre göre yaklaşık olarak kronik migren hastalarının ½ sinde başağrısına uyku problemleri, depresyon ve anksiyete eşlik ettiğinden; önemli derecede engellilik yanısıra, altta yatan başağrısı şikâyetinin alevlenmesine sebep olan bu bozuklukların tanımlanması önem arz etmektedir.

  Migren Hastalığının Tanısı

  • 3 Aydan uzun süredir ayda 15 veya daha fazla gün baş ağrısı.
  • Pozitif özellikleri (örn, yanıp sönen ışıklar, noktalar veya çizgiler) ve/veya negatif özellikleri (örn, görme yitimi) içeren tümüyle geri dönebilen görsel belirtiler.
  • Pozitif özellikleri (örn, iğnelenme) ve/veya negatif özellikleri (örn: uyuşukluk) içeren tümüyle geri dönebilen duyusal belirtiler.
  • Tümüyle geri dönebilen disfazik konuşma bozukluğu
  • Homonim görsel belirtileri ve/veya tek yanlı duyusal belirtiler
  • En az bir aura semptomu 5 dakika veya daha uzun sürede yavaş yavaş gelişir ve/veya farklı aura belirtileri 5 dakika veya üzerindeki sürede art arda oluşur.
  • Her bir belirti 5 dakika veya üzerinde ve 60 dakika veya daha altında devam eder.

   

 • Whatsapp'ta Paylaş

  Yorumlar

  İlk Yorum Yapan Sen Ol smiley


  Yorum Yap